MILIEUBELEID

Als druk- en communicatieprofessionals zijn wij ons bewust van de ecologische problematiek en de impact van onze activiteit op het milieu.
Dit is de reden waarom Hecht S.A. zich inzet voor: 

- Een ecologische dimensie integreren in het algemene beleid van het bedrijf.
- Voldoen aan de huidige milieuvoorschriften
- Het voorkomen van vervuiling door onze activiteiten
- Het zoveel mogelijk minimaliseren van onze milieu-impact
- Ons verbruik van energie, grondstoffen of andere producten verminderen.
- Verminder de productie van afval, sorteer het op een optimale manier en laat het behandelen door erkende organisaties.
- Onze processen en controles verbeteren om fouten te voorkomen die leiden tot verspilling of overconsumptie van materiaal.
- Optimaliseer onze prestaties, onze workflow
- Sensibilisering van al onze medewerkers voor het milieu en goede praktijken.
- Het versterken van de verschillende actoren in het bedrijf
- Het garanderen van werkomstandigheden die de fundamentele rechten respecteren en de veiligheid en het welzijn van onze werknemers garanderen,
  respect voor het werk
- Bevordering van de circulaire economie, door middel van hergebruik en recycling van schroot en afval.
- Het communiceren van onze betrokkenheid en milieuwaarden aan klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.
  van onze activiteiten. Moedig hen aan om bij te dragen aan deze toezeggingen
- Beheersing van ons aankoopbeleid en regelmatig onze klanten ecologische alternatieven voorstellen.
- Een proces van voortdurende verbetering en regelmatige ondervraging in stand houden